Poszukujemy przedstawicieli na terenie całej Polski !

W ramach rozszerzania sieci przedstawicielstw handlowych zapraszamy do współpracy. Współpraca ta opiera się na bazie umowy franchisingowej, a dotyczy know-how systemu dystrybucji "".

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą! Nasz sukces może być i Państwa udziałem!

ANKIETA

dla zainteresowanych współpracą

Informacje wstępne: 
Nazwisko i imię osoby zgłaszającej: 
Nazwa firmy: 
Branża:   
Adres firmy:
tel./fax (wraz z kierunkowym): 
e-mail:
Nazwisko osoby upoważnionej do rozmów i podejmowania decyzji:
Powierzchnia lokalu jaką dysponuje: 
W tym magazynu na poziomie "0":     
Posiadane środki transportu: 
Sposób księgowania: 
    ryczałt
    książka przychodów i rozchodów
    pełna księgowość
    podatnik VAT
Proponowany termin spotkania:

Strona główna